metis
dergi
iletişim

Mülkiye Dergisi

Mülkiye Dergisi’nin yeni sayısı

Hakemli sosyal bilim dergisi olan Mülkiye Dergisi’nin 2018 yılının ikinci sayısı çıktı. Mülkiyeliler Birliği Derneği’nin merkez yayın organı olan Mülkiye Dergisi’ni yeni sayısına ilişkin Derginin Genel yayın Yönetmeni Meltem Kayıran’ın yazdığı sunu şöyle:

“Mülkiye Dergisi, 2018 yılı ikinci sayısıyla karşınızda. Bu sayımızda siyaset biliminden iktisada, sosyolojiden yönetim bilimlerine sosyal bilimlerin farklı alanlarından yazılara yer veriyoruz.

Dergimizin ilk yazısı Duygu Türk’ün kaleme aldığı “Arendt, Devrim, Egemenlik: ‘Başlangıçta Söz Vardı” başlıklı makale. Türk, Arendt’in politika ve devrim kavramsallaştırmasını ve bu iki kavram arasındaki ilişkiyi farklı boyutlarıyla ele alarak bizleri devrim, politik eylem, egemenlik gibi kavramlar üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.

Bu sayımızda yer alan Devlet, Sermaye ve Kapitalizmin Tarihsel Sosyolojisi başlıklı makalede Burak Gürel ve Erdem Yörük, sermaye, devlet ve kapitalizme ilişkin farklı yaklaşımları eleştirel bir değerlendirmeye tâbi tutuyor. Fernand Braudel, Giovanni Arrighi,  Charles Tilly,  Robert Brenner ve Ellen Meiksins Wood gibi düşünürlerden hareketle teritoryal mantık ile kapitalist mantık, zor kullanımı ile sermaye, gücün biriktirilmesi ile servetin biriktirilmesi, devletlerin oluşumu ile kentlerin oluşumu arasındaki ilişkilere odaklanıyor.

“Otoriter Rejimler ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir “Yumuşak Güç” Stratejisi olarak GONGO’ların Yükselişi” başlıklı makalesinde Mustafa Cem Oğuz, hükümetlerin kontrolünde kurulan sivil toplum kuruluşlarını ele alıyor. Oğuz,  sivil toplum ile demokrasi arasında varsayılan pozitif ilişkinin GONGO’larla birlikte yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini hatırlatarak otoriter rejimlerin GONGO’ları kurma amaçlarını detaylı bir şekilde inceliyor.

Yiğit Karahanoğulları, “2001-2008 ABD” ve “2009 Sonrası Türkiye” Ekonomileri: Üç Açık Konjonktürü ve Sürdürülebilirlik Sorunu” başlıklı makalesinde ABD ve Türkiye ekonomilerinin karşılaştırılabilir olduğu düşüncesinden hareketle ilgili dönemleri özel kesim açığı, kamu kesimi açığı ve cari işlemler açığı çerçevesinde inceliyor. Karahanoğulları, sürdürülebilirlik sorununu finansman ve aşırı arzın sürdürülebilirliği çerçevesinde ele aldığı makalesinde Türkiye ekonomisine ilişkin de önemli çıkarımlarda bulunuyor.

Dergimizin kitap incelemesi bölümünde Wendy Brown’un “Halkın Çözülüşü: Neoliberalizmin Sinsi Devrimi” başlıklı kitabının değerlendirmesine yer verdik. Ceyhun Gürkan,  basit bir kitap tanıtımının ötesine geçerek neoliberalizm tartışmalarını da ele alan bir analiz yapıyor ve ortaya koyduğu sorularla bu alanda yapılacak yeni tartışmalara bir yol açıyor.

İlk sayısı 4 Aralık 1965’te çıkmış olan Mülkiye Dergisi, ülke gündemini ve akademik tartışmaları yakından izlemeye devam ediyor. Yarım asırlık bu zengin arşive dergimizin web sitesinden ulaşabilir, yayınlanan yazıları tam metin olarak ücretsiz edinebilirsiniz. Dergimiz, her konuda vereceğiniz yazılarınızla ve önerilerinizle zenginleşmeye devam edecek.  Sizleri hem gönderdiğiniz makalelerinizle dergimize katkıda bulunmaya, hem de diğer etkinliklerimizden haberdar olmak ve zengin arşivimizden yararlanmak için web sayfamızı, facebook ve twitter hesaplarımızı ziyaret etmeye çağırıyoruz.

Dergimizin bu sayısı da birçok kişinin özverisi ve emeği sayesinde çıktı. Başta yazarlarımız olmak üzere, Recep Aydın ve Nail Dertli’den oluşan editöryel ekibimize, derginin sekretaryasını ve koordinasyonunu yürüten Nurettin Öztatar’a, derginin dizgisini özenle yapan Nail Dertli’ye, makaleleri değerlendiren hakemlerimize ve bu sayının hazırlanmasında emeği geçen herkese Mülkiye Dergisi adına teşekkür ederim.

Yeni sayıda görüşmek dileğiyle…

Meltem Kayıran”

Dergi, Konur sokak no 1 Kızılay Ankara adresinde bulunan Mülkiyeliler Birliği’ne ait 1859 Kitap Kafe’den alınabilir. Dergiye bir yıllık abonelik için (4 sayı) Mülkiyeliler Birliği Mülkiye İktisadi İşletmesine ait Ziraat Bankası Başkent Şubesi IBAN: TR86 0001 0016 8360 5783 9450 04 nolu hesaba 100 TL yatırıldığına dair dekontun [email protected] adresine gönderilmesi ve açık adres bilgilerinin de e-postaya eklenmesi gerekiyor.

Bu site özgür yazılım araçları kullanılarak hazırlanmıştır. CopyLEFT HeretikHOST Kollektifi