metis
dergi
iletişim

Mülkiye Dergisi

“Türkiye’nin Krizini Anlamak”

54 yıldır Mülkiyeliler Birliği tarafından yayınlanan Mülkiye Dergisi’nin 2019 yılının ilk sayısı, “Türkiye’nin Krizini Anlamak” teması ile çıktı. Dergide, İzzettin Önder, Galip Yalman, Erinç Yeldan, Nilgün Erdem, Murat Birdal, Nalan Ölmezoğulları, Turan Subaşat, Serdal Bahçe, Ahmet Haşim Köse, Aykut Lenger, Korkut Boratav, Aziz Konukman, Özlem Albayrak, Özgür Orhangazi ve Arzu Çerkezoğlu kriz konusundaki yazılarıyla yer alıyor.

Krizin gelişimini, nedenlerini ve sonuçlarını detaylı analizlerle ele alan 14 makale ve sosyal bilimlerin farklı alanlarından 4 makaleden oluşan zengin içerikli bir sayı ile çıkan dergide, “Türkiye’nin Krizini Anlamak” teması kapsamında yayımlanan makalelerin çoğu, Mülkiyeliler Birliği İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (MİSAM) ile Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği sempozyum ve panellerde yapılan konuşmalardan oluşuyor. 6 Ekim 2018 tarihinde Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi’nde yapılan “Türkiye’nin Krizini Anlamak” başlıklı sempozyumun büyük ilgi görmesinin ardından, “Mülkiyeliler Krizi Konuşuyor” başlığıyla, sırasıyla Eskişehir, Bursa, İstanbul ve İzmir’de paneller düzenlenmişti.

Derginin yorum bölümünde yer alan yazıların ilki İzzettin Önder’in “Krize Nasıl Yaklaşabiliriz” başlıklı yazısı. Galip Yalman “Neoliberalizm, Kriz ve Devlet” başlıklı yazısıyla dergiye katkı sunarken, Erinç Yeldan, “Küresel Krizin Onuncu Yılında Türkiye ve Dünya Ekonomisi için Dersler”i anlatıyor. Nilgün Erdem “Azgelişmiş Ülkelerde Borç Açmazı”nı konu edinen yazısı ile Murat Birdal’ın “Avrupa Ülkelerinde Borç Krizi ve Kriz Yönetim Politikaları: Türkiye’yi Ne Bekliyor?” başlıklı yazısı da derginin ilgi çekecek yazılarından. Serdal Bahçe ile Ahmet Haşim Köse’nin birlikte kaleme aldığı “Süreklileşmiş Kriz Olarak Türkiye Kapitalizmi” ve Turan Subaşat’ın yazdığı “Türkiye’de Ekonomik Mucize ve Krizin Anatomisi” başlıklı makaleleri, geçmişten bugüne neredeyse krizle eş anlamlı olarak gelişen Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarına odaklanıyor.

Özlem Albayrak, “Avrupa Birliği Deneyiminin Işığında Kemer Sıkma Politikaları ve Türkiye’ni Krizi”ni anlatırken, Aykut Lenger “Türkiye Ekonomisinin 2019 Krizi: Neo-liberalizm, Yapısal Reformlar, Yeni-Bağımlılık” başlıklı yazısıyla dergide yer alıyor. Korkut Boratav’ın “Krugman’ın Senaryosu ve Türkiye Krizi”, Aziz Konukman’ın “Kriz, Bütçe ve Mali Politikalar”, Nalan Ölmezoğulları’nın “Küresel Kapitalizme Eklemlenme Sürecinde 1994’ten 2018’e Türkiye’nin Krizleri” ve Arzu Çerkezoğlu’nun “Kriz ve Toplumsal Sınıflar” başlıklı yazıları da dergini tema kapsamında yayımlanan yazılar.

Mülkiye Dergisi’nin hakemli makaleleri ise Sosyal Bilimlerin farklı alanlarından makalelerden oluşuyor.

Tema kapsamında yayımlanan hakemli makalelerden biri olan Özgür Orhangazi’nin “Türkiye Ekonomisi’nin Yapısal Sorunları, Finansal Kırılganlıklar ve Kriz Dinamikleri” başlıklı makalesi, Türkiye’de 2018 yılı ortalarında yaşanan döviz krizi, durgunluk ve enflasyonun yapısal nedenlerini araştırıyor ve krizin dış sermaye girişlerine bağımlı, borç artışına dayanan ve inşaat odaklı büyüme modelinin yarattığı yapısal bir kriz olduğunu öne sürüyor.

“Alain Badiou’nun Düşüncesinde Devrim ve Siyasal Örgütlenme” başlıklı makalesinde Ömür Birler, Badiou’nun olay kavramının devrim ile özdeş olduğu ve Badiou’nun bir devrim düşünürü olduğu iddiasından hareketle düşünürün çalışmalarında devrim fikrini mercek altına alıyor.

“Bir Yeniden Hegemonikleştirme Hamlesi Olarak 12 Mart Döneminde Reform Siyaseti ve Başarısızlığı” başlıklı makalesinde Erol Subaşi, 12 Mart 1971 muhtırasını izleyen dönemdeki reform çabalarına odaklanıyor ve bir dönemselleştirme çerçevesinde ayrıntılarıyla ele aldığı bu reform çabalarının “karşı politik güçler tarafından akamete uğratılan bir hegemonikleştirme hamlesi” olduğunu iddia ediyor.

Çağlar Dölek, “Erken Cumhuriyet Ankarası’nda Emeği Zapt Etmek: Altındağ’da Polisin Toplumsal Tarihi” başlıklı makalesinde 1929- 1946 yılları arasında Altındağ baraka mahallelerini tartışmaya açıyor. Dölek, Ankara’nın emekçi sınıflarının Altındağ’da yoğunlaşması sürecinin polis siyasetini belirlediğini öne sürerek erken Cumhuriyet Ankara’sında tanımlanan siyasal düzenin mekânsal ve sınıfsal çelişkilerini anlamak için tarihsel bir çerçeve öneriyor.

Ekin Değirmenci ve Elif Karaçimen’in kaleme aldığı “Bir Bardak Çayın Serüveni: Meta Zinciri Analizinden Hareketle Çayın Ekonomi Politiği” başlıklı makale ise meta zinciri analizini temel alarak dünyanın farklı bölgelerinde çayın üretiminden tüketimine dek geçen aşamaları karşılaştırmalı olarak analiz ediyor. Makale, meta zinciri boyunca farklı coğrafyalarda toplumsal ilişkilerin nasıl belirlendiğine ve bu ilişkilerin kapitalist gelişme sürecinden nasıl etkilediğine ışık tutmaya çalışıyor.

Dergi, Konur sokak no 1 Kızılay Ankara adresinde bulunan Mülkiyeliler Birliği’ne ait 1859 Kitap Kafe’den alınabilir. Dergiye bir yıllık abonelik için (4 sayı) Mülkiyeliler Birliği Mülkiye İktisadi İşletmesine ait Ziraat Bankası Başkent Şubesi IBAN: TR86 0001 0016 8360 5783 9450 04 nolu hesaba 100 TL yatırıldığına dair dekontun [email protected] adresine gönderilmesi ve açık adres bilgilerinin de e-postaya eklenmesi gerekiyor.

Bu site özgür yazılım araçları kullanılarak hazırlanmıştır. CopyLEFT HeretikHOST Kollektifi