Mülkiye Dergisi

Mülkiye Dergisi’nde güncel makaleler

mülkiye41-4

Mülkiyeliler Birliği tarafından yayımlanan Mülkiye Dergisi’nin 2017 yılının son sayısı çıktı. 41 (4) sayılı dergide, sosyal bilimlerin ve ülke gündeminin nabzını tutan makaleler yer alıyor.

Derginin ilk makalesi Tuğba Taş’ın kaleme aldığı “Ötekinin İmgesiyle Karşılaşma ve İzleyicinin Etik Sorumluluğu: Alan Kurdi İmgesi Üzerine Eleştirel Düşünceler” başlıklı çalışma. Makale, Suriye’deki savaştan kaçan göçmenlerin en açık göründüğü dramlardan birine ait bir çocuğun, Alan Kurdi’nin, “ikonik hale gelen” fotoğrafı bağlamında özne ile izleyici arasında kurulabilecek etik ilişkinin sınırlarını sorguluyor. Taş, Alan Kurdi’nin fotoğrafının medyada insanlıktan çıkarılmış bir öteki olarak çerçevelenmemiş olmasına rağmen habere yapılan ırkçı, ayrımcı yorumların nedenlerini araştırıyor. Taş, medyanın mültecilere yönelik olarak daha önce yaptığı haberlerin, izleyicinin kalıp yargılarının oluşmasında nasıl etkili olduğunu gözler önüne seriyor.

Selbin Yılmaz,  “Kaybolan Anlamı Ararken: Arendt’in Düşüncesinde Öznellik” başlıklı makalesinde Hannah Arendt’in siyasal eylem bağlamında sorunsallaştırdığı özneyi ve öznelliği, egemenlik ve soyutluk sorunsalı üzerinden tartışıyor.  Yılmaz, “Neden eyleyemiyoruz?” sorusu ile başladığı makalede, Arendt’in Batı siyaset felsefesi ile hesaplaşmasına ve tarihsel düşünce yolcuğuna da değinerek yaptığı analizde bizleri politik olanı yeniden düşünmeye çağırıyor.

“Uyuşmazlığın Politikası: Kamusal Alan ve Kalabalıklar”, başlıklı makalede Zeliha Dişçi,  genellikle özdeşleştirilen kamusal alan ve politika kavramları arasındaki ilişkiyi ele alarak kamusal alanın politika için ontolojik bir koşul olup olmadığı sorusunu yanıtlamaya çalışıyor. Makalede polis-oikos, kamusal-özel olan gibi ikiliklere değinilerek bu ikiliklerin politikayı kamusal alana tahsis etmeye nasıl olanak sağladığı gösterilmeye çalışılıyor. Jacques Rancière’in polis ve politika tartışmasından hareketle “modern dönemin başlangıcında kamusal alanın boşalması olarak sunulan gelişmelerin, bu bağlamda politikanın kendisini kalabalıklar eliyle farklı bir şekilde duyuruşu olarak görme”nin mümkün olduğu sonucuna ulaşılıyor.

Dergide yer alan son makale ise Asmin Kavas’ın “Belediye Hizmetleri ve Seçmen Davranışı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Ankara Yenimahalle ve Altındağ İlçe Belediyeleri Örneği” başlıklı makalesi. Kavas, belediye hizmetleriyle seçmen davranışı arasındaki ilişkiyi kuramsal olarak ve Ankara’nın Altındağ ve Yenimahalle ilçe belediyelerinde yaptığı alan araştırması ile ele alarak analiz ediyor. Belediye hizmetlerinin yerel seçimlere olan etkisinin genel seçimlere olan etkisiyle birlikte ele alındığı araştırmada, hangi hizmetlerin seçmenin tercihinde etkili olduğu ve hangi faktörlerin seçmenin oy verme kararına tesir ettiği gibi sorulara yanıt aranmaya çalışılıyor.

Dergi, Konur sokak no 1 Kızılay Ankara adresinde bulunan Mülkiyeliler Birliği’ne ait 1859 Kitap Kafe’den alınabilir. Dergiye bir yıllık abonelik için (4 sayı) Mülkiyeliler Birliği Mülkiye İktisadi İşletmesine ait Ziraat Bankası Başkent Şubesi IBAN: TR86 0001 0016 8360 5783 9450 04 nolu hesaba 100 TL yatırıldığına dair dekontun [email protected] adresine gönderilmesi ve açık adres bilgilerinin de e-postaya eklenmesi gerekiyor.