Mülkiye Dergisi

Mülkiye Dergisi’nin yeni sayısı çıktı

mülkiyedergi413

Mülkiye Dergisi 2017 yılının üçüncü sayısı okurlarla buluştu. Yeşil kalkınmadan çocuk işçiliğine, güvencesiz istihdamdan emeklilik sistemine kadar uzanan geniş bir alanı kapsayan bu sayının ilk makalesi Ferda Uzunyayla’nın kaleme aldığı “Yeşil Kalkınma: Kalkınma Yazınında Süreklilik mi Farklılaşma mı? Biyoçeşitlilik Piyasası Örneği”.  “Yeşil kalkınmacılık” konusunu 1940’lı yıllardan daha yakın dönemlere kadar, kalkınma yazını üzerinden takip eden Uzunyayla, biyoçeşitlilik meselesini bu bağlama oturtuyor. Böylece biyoçeşitlilik tartışmalarını azgelişmişlik, yoksulluk ve yeşil kalkınma tartışmalarıyla birlikte inceliyor.

Serap Sarıtaş Oran’ın “Türkiye’de Emeklilik Sisteminin Finansallaşma Çerçevesinde Analizi: Bireysel Emeklilik Sistemi” başlıklı yazısı son zamanlarda sıkça gündeme gelen bireysel emeklilik uygulamalarını konu ediniyor. Finansallaşma olgusu bağlamında “BES”i ele alan yazının temel meselesi, 2017 itibariyle katılımın otomatik hale getirildiği uygulamanın sorunlarını göstermek ve finansallaşmış modelin uzun erimde ortaya çıkarabileceği olumsuz sonuçları derinlemesine analiz etmek.

Dergideki bir diğer yazı Nilgün Kaner Koç tarafından kaleme alındı. Yazı, üniversite öğrencileriyle derinlemesine mülakat yöntemiyle yürütülen bir araştırmaya dayanıyor. “Çağrı Üzerine İş İlişkisinin Güvencesizliğinde Çalışan Üniversite Öğrencileri” başlıklı yazı, güvencesiz istihdamın 2003 yılında yasallaşarak düzenlenmesinin bir uzantısı olarak, üniversite öğrencilerinin güvencesiz ve ucuz işgücü olarak iş piyasasında yer bulmalarını konu ediniyor. Öğrencilerle yapılan görüşmelerden alıntılara da yer veren makale, ajanslar tarafından kullanılan, kadrolu işçiler tarafından dışlanan ve sağlıkları fiziksel ve ruhen bozulan bu genç emekçilerin durumunu, çarpıcı bir biçimde sergiliyor.

Bir diğer yazı, Naciye Yıldız tarafından kaleme alınan “AB ve Türkiye Mevzuatında Çocuk İşgücünün İş Sağlığı ve Güvenliği” başlıklı makale. Çalışma çocuk işçiliği sorununu hem kavramsal boyutuyla eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutuyor hem de çocuk işçiliğine ilişkin AB ve Türkiye mevzuatını iş sağlığı çerçevesinde ele alıyor.

Bu sayıdaki son hakemli makale “Kimlik Zemini Olarak Dergiler, Anmalar ve Bildiriler: Tevhid Dergisi Örneği”. Ali Murat İrat’ın yazdığı makale, Türkiye’de Kürtlerin yaşadığı yerlerde örgütlenmiş bir illegal örgüt olan ‘Türkiye Hizbullahı’na odaklanarak, bu örgütün Kürt kimliği konusunda, karşısında bulunduğu siyasal hareketlere koşut bir siyaset dili inşa etmiş olmasına dikkat çekiyor.  Yazı, bu örgütün yayın ve eylemlerini, örgütle ilişkili siyasal oluşumların kimi etkinliklerini, bu kimlik tartışmasını odağında tutarak çözümlüyor.

Ceyhun Gürkan’ın kaleme aldığı bir kitap incelemesi de dergide yer alıyor. Mark Blyth’ın, 2017’de Türkçe’ye kazandırılan “Kemer Sıkmak: Tehlikeli Bir Fikrin Tarihi” isimli kitabı anaakım iktisadi yazın ve politikalara eleştirel bir karşı çıkış niteliğinde. Gürkan, kemer sıkmanın tehlikeli bir fikir olmasına odaklanan bu karşı çıkışı da ele alarak kitabı okuyucuya tanıtıyor.

Dergi, Konur sokak no 1 Kızılay Ankara adresinde bulunan Mülkiyeliler Birliği’ne ait 1859 Kitap Kafe’den alınabilir. Dergiye bir yıllık abonelik için (4 sayı) Mülkiyeliler Birliği Mülkiye İktisadi İşletmesine ait Ziraat Bankası Başkent Şubesi IBAN: TR86 0001 0016 8360 5783 9450 04 nolu hesaba 80 TL yatırıldığına dair dekontun [email protected] adresine gönderilmesi ve açık adres bilgilerinin de e-postaya eklenmesi gerekiyor.