Hakkımızda

Son yıllarda basın yayın organlarının çoğunun, bütünüyle yüzeysel analizler yapan kişilerin değerlendirme ve analizleriyle sınırlanmış olması, düşünce ve siyaset alanının gittikçe yüzeyselleşmesini beraberinde getiriyor. Bilimsel analizler yerine, iktidarların dönemsel çıkarlarına uyumlu ve onları meşrulaştıran değerlendirmeler, başka bir açıdan bakmak imkansızmış gibi iktidara yakın basın yayın organları tarafından sürekli topluma pompalanıyor. Bir anlamda “ideoloji üretim merkezleri” haline gelen basın yayın organları özellikle internet olanaklarının ve görsel medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, gerçeği topluma anlatmak yerine manipülasyonun, gerçekleri karartmanın araçları haline geldiler.

Mülkiyeliler Birliği’nin, Siyasal Bilgiler Fakültesi’yle birlikte, Türkiye ve dünya üzerine toplumsal yaşamın çeşitli boyutlarında değerlendirme ve analizler yaptığı düşünüldüğünde, yapılan çalışmaların topluma ulaştırılması kritik bir öneme sahip.

Mülkiyeliler Birliği, Türkiye’ye olan borcunu ödemek üzere, nitelikli, gerçeklere ve bu gerçeklerin bilimsel analizine dayalı bir internet haber portalı kurarak, basın yayın organlarının önemli bir kısmının belirli kesimlerin çıkarları etrafında yönlendirilmesine karşı, toplumsal sorumluluğun gereğini yerine getiriyor.

Yazarlarımızın köşe yazılarındaki değerlendirmeleri ile haberlerdeki bakış açısı, her biri bizim için önemli ve değerli olmakla birlikte kurumsal olarak Mülkiyeliler Birliği’nin görüşü olarak değerlendirilmemelidir.

Bu site özgür yazılım araçları kullanılarak hazırlanmıştır. CopyLEFT HeretikHOST Kollektifi